top of page
AT_banner_nettisivu_pohja 2024 01_9.jpg

ÄÄNI

KEHO

LÄSNÄOLO

LIIKE

KOULUTUKSET, LUENNOT, VALMENNUKSET, TUTKIMUS

AJATTELEMINEN &

KIRJOITTAMINEN

Intro

Työni taustalla on palava halu ymmärtää ihmistä kehollisena ja äänellisenä olentona. Minua kiinnostaa, miten voimme aistiemme ja luovan toimintamme välityksellä löytää yhteyden itseemme, toisiimme ja ympäristöömme. Koulutus-, valmennus- ja tutkimustyöni kumpuavat näistä lähtökohdista.

Koulutukset

Keho, ääni ja hyvinvointi

Kehotietoisuus, ääni, liike ja hyvinvointi ovat koulutustyöni keskiössä. Tehtäväni on johdatella kurssieni osallistujat hienovaraisesti tunnistamaan omasta kehostaan nousevia luovia liikkeellisiä ja äänellisiä impulsseja. Niiden myötä kehoon aukeaa oman tilan, turvan, länäolon ja elävyyden kokemus. Näitä taitoja opetan kehittämäni Voicefulness®-menetelmän sekä Peter Appelin kehittämän Movingness®-menetelmän avulla. 

Koulutukset

Ajatteleminen ja kirjoittaminen

Maailmamme on täynnä informaatiota ja se tuntuu usein hajanaiselta ja kaoottiselta. Ulkoa tulevan informaation ja omien ajatusten hallittu taltiointi, käsittely ja työstäminen ovat taitoja, joita tarvitaan nykyään lähes minkä tahansa alan töissä ja opinnoissa. Kirjoittamista voi helpottaa monin erilaisin keinoin lähtien oman työprosessin hahmottamisesta ja jäsentämisestä aina erilaisten työtä helpottavien ohjelmien hallintaan. Näitä taitoja opetan ajattelemiseen ja kirjoittamiseen perahdyttävissä koulutuksissani.

Tutkimus

Väitöskirjassani (Tampereen yliopisto 2012) käsittelin laulajan ääntä ja ilmaisua. Kehitin siinä kehollista ja tunneherkkää lähestymistapaa lauluntutkimukseen. Postdoc-tutkimuksessani (Koneen säätiö 2018-2021) tarkastelin kuurojen, laulutaidottomien ja ääniongelmaisten laulajien ja laulunharrastajien parhaita laulamiskokemuksia kehotietoisuuden ja esteettisen kokemuksen näkökulmasta. Syksyllä 2022 työskentelin Itä-Suomen yliopistossa Acmesocs-hankkeessa tutkien ihmisääntä osana palvelualojen työpaikkojen ääniympäristöjä.

"Kiitos lempeästä ja rauhallisesta ohjaustavastasi ja olemuksestasi: Se jo yksistään karkotti huolet ja kiireet mielestä."

YHTEYSTIEDOT

Anne Tarvainen, FT
+358 (0)44 577 7074
tarvainen.anne@gmail.com
www.annetarvainen.fi
Facebook | Instagram | LinkedIn
Twitter | Youtube

 

Tutkimus

ORCID | Academia.edu | ResearchGate
 

Voicefulness

www.voicefulness.fi
Facebook | Instagram | Twitter | Youtube
 

Musiikki

www.aavauusikuu.com
Facebook | Instagram | YouTube

LÄHETÄ VIESTI

Kiitos viestistäsi! / Thank you for your message!

Yhteystiedot
bottom of page