KEHO

ÄÄNI

LÄSNÄOLO

HYVINVOINTI

Koulutukset, luennot, valmennukset, tutkimus

Työni taustalla on palava halu ymmärtää ihmistä kehollisena ja äänellisenä olentona. Minua kiinnostaa, miten voimme aistiemme ja luovan toimintamme välityksellä löytää yhteyden itseemme, toisiimme ja ympäristöömme. Koulutus-, valmennus- ja tutkimustyöni kumpuavat näistä lähtökohdista.

Tarvainen_01_700x933_72dpi.jpg
 

Koulutukset

Keho, ääni ja hyvinvointi

Kehotietoisuus, ääni, liike ja hyvinvointi ovat koulutustyöni keskiössä. Tehtäväni on johdatella kurssieni osallistujat hienovaraisesti tunnistamaan omasta kehostaan nousevia luovia liikkeellisiä ja äänellisiä impulsseja. Niiden myötä kehoon aukeaa oman tilan, turvan, länäolon ja elävyyden kokemus. Näitä taitoja opetan kehittämäni Voicefulness®-menetelmän sekä Peter Appelin kehittämän Movingness®-menetelmän avulla. 

Koulutukset

Ajatteleminen ja kirjoittaminen

Maailmamme on täynnä informaatiota ja se tuntuu usein hajanaiselta ja kaoottiselta. Ulkoa tulevan informaation ja omien ajatusten hallittu taltiointi, käsittely ja työstäminen on taito, jota tarvitaan nykyään lähes minkä tahansa alan töissä ja opinnoissa. Kirjoittamista voi helpottaa monin erilaisin keinoin lähtien oman työprosessin hahmottamisesta ja jäsentämisestä aina erilaisten työtä helpottavien ohjelmien hallintaan. Näitä taitoja opetan ajattelemiseen ja kirjoittamiseen perahdyttävissä koulutuksissani.

Valmennukset

Psyykkinen valmennus on henkilökohtaiseen kasvuun, elämänhallintaan ja hyvinvointiin liittyvien psyykkisten taitojen harjoittelemista. Tarjoan ratkaisukeskeisyyteen perustuvaa psyykkistä valmennusta, jossa työskentely on asiakaslähtöistä, voimavarakeskeistä ja tavoitteellista. Valmennuksessa autan sinua näkemään haasteesi selkeämmin, asettamaan tavoitteesi osuvammin, oivaltamaan omat voimavarasi ja ottamaan konkreettisia askeleita kohti tavoiteitasi. Valmiiden toimintamallien sijaan opastan sinua löytämään juuri itsellesi parhaiten toimivat ratkaisut.

Tutkimus

Väitöskirjassani (Tampereen yliopisto 2012) käsittelin laulajan ääntä ja ilmaisua. Kehitin siinä kehollista ja tunneherkkää lähestymistapaa lauluntutkimukseen. Esimerkkinäni käytin islantilaislaulaja Björkin tulkintoja. Postdoc-tutkimuksessani (Koneen säätiö 2018-2021) tarkastelin kuurojen, laulutaidottomien ja ääniongelmaisten laulajien ja laulunharrastajien parhaita laulamiskokemuksia kehotietoisuuden ja esteettisen kokemuksen näkökulmasta. 

"Kiitos lempeästä ja rauhallisesta ohjaustavastasi ja olemuksestasi: Se jo yksistään karkotti huolet ja kiireet mielestä."

Yhteystiedot

Anne Tarvainen, FT
+358 (0)44 577 7074
tarvainen.anne@gmail.com
www.annetarvainen.fi
Facebook | LinkedIn

 

Tutkimus

ORCID | Academia.edu | ResearchGate
 

Voicefulness

www.voicefulness.fi
Facebook | Instagram | Twitter
 

Musiikki

www.aavauusikuu.com
Facebook | Instagram | YouTube

Lähetä viesti

Kiitos viestistäsi! / Thank you for your message!