Esittely

Keho, kokemus ja ääni. Nämä kolme teemaa ovat seuranneet minua jo yli 20 vuotta. Kiinnostus niihin sai alkunsa omista kehollisista ja äänellisistä haasteistani sekä halusta ymmärtää ihmisen kokemusta — myös omaa kokemustani — syvemmin. Vastaus ei löytynyt ulkoapäin annetuista menetelmistä vaan oman kehon kokemukseen paneutuen ja sitä rauhassa tutkiskellen. Samalla kohdatuiksi ovat tulleet myös ne kohdat ja kivut itsessä, jotka olisi mieluummin kiertänyt kaukaa. Palaaminen omaan kehoon ja turvallisen tilan löytäminen sieltä on matka, joka jatkuu yhä.  Opettaminen, tutkimustyö sekä oma äänityö vievät eteenpäin tätä ymmärrystä.

AT_P7192157_edited.jpg

Kouluttaja ja valmentaja

Tehtäväni kouluttajana on ohjata oppilaitani löytämään takaisin omaan kehoonsa ja arvostamaan omaa erityistä kehollista kokemustaan. Jokaisessa meistä on viisautta, jota ei välttämättä pysty tai tarvitse pukea sanoiksi. Omaa kehoa kuunnellen ja oman kokemuksen eri vivahteille herkistyen löydämme vähitellen luottamuksen ja yhteyden itseemme, toisiin ihmisiin ja maailmaan. Opetan mielelläni niitä asioita, jotka olen itsekin kokenut haastavina. Opetukseni sisällöt muotoutuvatkin saumattomasti omista käytännön kokemuksistani ja aiheisiin liittyvästä tutkimustiedosta. 

Aloitin opetustyöni 1990-luvun lopulla kevyen musiikin laulunopetuksen ja äänenhuollon parissa. Siitä olen siirtynyt hyvinvoinnin kehittämisen suuntaan ensin ääni-improvisaation ja rentouttavan äänen opetuksen merkeissä ja lopulta vuonna 2017 kehittämäni Voicefulness®-menetelmän myötä. Vuonna 2019 opetukseeni tuli äänen rinnalle yhä vahvemmin myös liike, kun valmistuin Movingness®-opettajaksi. Tämän jälkeen täydensin osaamistani vielä ratkaisukeskeisillä menetelmillä valmistuen vuonna 2022 psyykkiseksi valmentajaksi

Kehollisten ja äänellisten lähestymistapojen lisäksi opetan ajattelemisen ja kirjoittamisen taitoja, jotka nekin pohjimmiltaan liittyvät kehoon mitä suurimmassa määrin.

Lauluntutkija

Tutkijana haluan haastaa kulttuurimme vakiintuneet käsitykset äänestä ja laulajuudesta. Mielestäni meidän tulisi laajentaa kuuntelemisen taitojamme niin, että osaisimme arvostaa toisen ihmisen äänellistä tunneilmaisua inhimillisen yhteyden luomisena pikemmin kuin taidonnäytteenä. Äänen ja laulamisen myötä voimme löytää itsemme, toisemme ja paikkamme maailmassa. Laulamisen keholliset kokemukset rikastuttavat elämää, luovat yhteyksiä ja merkityksiä. Kautta aikojen ihmiset eri kulttuureissa ovat hoitaneet itseään ja toisiaan äänen ja laulamisen keinoin -- selvinneet raskaasta arjesta ja elämän vastoinkäymisistä laulun avulla. Siihen ei ole tarvittu erityistaitoja, oma ääni on riittänyt. Mekin voisimme olla äänessä ja laulaa arjessamme paljon enemmän ja monipuolisemmin.

Tutkijana olen tarkastellut muun muassa laulajan ilmaisun empaattista kuuntelemista sekä kuurojen, laulutaidottomisen ja ääniongelmaisten laulajien kehollisia kokemuksia. Olen työskennellyt Tampereen ja Itä-Suomen yliopistoissa sekä ollut vierailevana tutkijana Helsingin yliopistossa ja Florida Atlantic -yliopistossa USA:ssa.

Laulaja ja lauluntekijä

Toimin laulajana ja kirjoitan lauluja taiteilijanimellä Aava Uusikuu. Vuonna 2011 ilmestyi Mirkka Rekolan runoihin säveltämäni levy "Vedessä palaa - musiikkia Mirkka Rekolan runoihin." Näiden runolaulujen puitteissa olen keikkaillut harvakseltaan yhdessä puhallinsoittaja Mikko Vanhasalon, pianisti Johanna Repon ja laulaja Aija-Leena Rannan kanssa. Aiempia kokoonpanojani ovat olleet ääni-improvisaatioryhmä Normenon, englanninkiellisiä kappaleitani esittänyt yhtye ModularMoon sekä Kukkaduo, joka esitti covereita 1960-70-luvun lauluntekijöiden kappaleista.