top of page

Sivuston tietosuojakäytäntö

Ilmoittautuminen koulutukseen ei ole vielä alkanut tai en ole vielä ehtinyt listata sitä sivustolleni. Halutessasi voit tarkistaa tilanteen koulutuksen järjestävän oppilaitoksen nettisivustolta.

Tietosuojakäytäntö

 

Annetarvainen.fi-sivuston tietosuojakäytäntö EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukaisesti.

 

Rekisterin ylläpitäjä
 

Anne Tarvainen
Leppäkaari 19 
16300 Orimattila 
Sähköposti: tarvainen.anne@gmail.com
Puhelin: 044 577 7074

 

Rekisterin nimi

 

Annetarvainen.fi -sivuston käyttäjät

 

Rekisterin kuvaus

 

Rekisteri koostuu kahdesta erillisestä osasta, joiden tietoja ei yhdistetä toisiinsa. Ensimmäinen osa (A) sisältää sivuston yhteydenottolomaketta käyttäneiden kävijöiden antamia henkilötietoja (nimi ja sähköpostiosoite). Toinen osa (B) koostuu Wix- ja Google Analytics -palveluiden tallentamista tiedoista, jotka liittyvät muun muassa sivuston käyttämiseen ja sivustolla liikkumiseen.

 

Rekisterin pitämisen peruste

 

(A) Henkilötietoja (nimi ja sähköposti) käytetään tarvittaessa henkilökohtaisissa yhteydenotoissa. Henkilötietoja ei liitetä postituslistoihin tai suoramainonnan listoihin. 
 

(B) Sivuston käyttämiseen liittyvää dataa hyödynnetään muun muassa sivuston kehittämiseen, markkinoinnin suunnitteluun ja kohderyhmien kartoittamiseen.

 

Evästeet

 

Tämä sivusto käyttää evästeitä kerätäkseen dataa rekisterin B-osaan. Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Evästeiden käyttö edellyttää aina käyttäjän suostumuksen.

 

Sivusto kerää dataa Google Analytics -työkalun sekä Wix-sivustoalustan työkalujen avulla. Evästeissä siirtyy muun muassa seuraavanlaisia tietoja: kaupunkikohtainen sijainti, laitetyyppi, IP-osoite, selaintyyppi, mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut ja miten käyttäjä liikkuu sivustolla. Lisätietoja evästeistä löytyy Viestintäviraston sivuilta.

Evästeiden avulla kerättyjä tietoja (rekisterin osa B) ei yhdistetä sivuston käyttäjän mahdollisesti itse yhteydenottolomakkeella antamiin henkilötietoihin (rekisterin osa A). 

 

Säännönmukaiset tietolähteet

 

Henkilörekisteriin merkittävät tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään. Tiedonkeruu tapahtuu esimerkiksi yhteydenottolomaketta käytettäessä tai sivustolle tai verkkokauppaan rekisteröityessä.

 

Henkilötietojen luovuttaminen

 

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Henkilötietoja ei näin ollen myöskään siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. On kuitenkin huomattava, että tiedon keräämiseen ja säilyttämiseen käytetyt palveluntarjoajat saattavat säilyttää dataa servereillä, jotka sijaitsevat EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolella. Lisäksi kerättyjä tietoja voidaan poikkeuksellisesti luovuttaa esimerkiksi viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella.

 

Henkilötietojen säilytys ja suojaus

 

(A) Henkilötietoja säilytetään salasanoin suojatuissa palveluissa: rekisterin ylläpitäjän sähköpostipalvelussa sekä nettisivustoalustan viestit-osiossa, joihin vain sivuston ylläpitäjällä on pääsy.
 

(B) Sivuston käyttämiseen liittyvää dataa säilytetään Wix- ja Google Analytics -palveluissa, jotka ovat niin ikään salasanoin suojattuja ja joihin vain rekisterin ylläpitäjällä on pääsy.

 

Tietojen säilytysaika

 

Tietoja säilytetään niin kauan, kuin rekisterin ylläpitäjä tarvitsee niitä tai kunnes rekisteröity on pyytänyt poistamaan tietonsa. On kuitenkin huomattava, että rekisterin B-osan data ei ole yksilöitävissä niin, että sitä pystyisi välttämättä poistaa yksilökohtaisesti.

 

Rekisteröidyn oikeudet

 

Tarkastusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia yksilöiviä tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyynnön tulee olla kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu ja se tulee lähettää postitse rekisterin ylläpitäjälle.

Tiedon korjausoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus pyytää virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterin ylläpitäjään.

 

Oikeus tietojen poistamiseen: Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, mikäli henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty tai mikäli henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

 

Vastustamisoikeus: Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.

 

Yhteydenotot

 

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterin ylläpitäjään. Yhteystiedot löytyvät tämän sivun yläosasta.

bottom of page