Tutkimuskysely: Kuurot, huonokuuloiset ja laulaminen

16.5.2020. Allaoleva teksti ja linkki ovat vapaasti jaettavissa.


Oletko kuuro tai huonokuuloinen, joka harrastaa tai haluaisi harrastaa laulamista? Laulatko äänellä vai viittoen? Tule vastaamaan tutkimuskyselyyn, jonka avulla kartoitetaan laulamisen kokemuksia.

Tutkimuksen tavoitteena on tuoda esille erilaisia laulamisen tapoja ja kokemuksia sekä laajentaa näin yleisiä käsityksiä siitä, mitä laulaminen on. Tutkimuksen lähtökohtana on ajatus, että laulaminen on jo sinällään arvokasta esteettistä toimintaa ja kokemusta, eikä kuullun lauluäänen tulisi määrittää laulamista “hyväksi” tai “huonoksi”.


Laulaminen ymmärretään tässä tutkimuksessa laajasti sisältäen tavanomaisen laulamisen lisäksi myös viittoen laulamisen sekä muut vaihtoehtoiset laulamisen muodot.

Tutkimus on osa laajempaa tutkimusta "Laulamisen tuntu" ja sen toteuttaa FT etnomusikologi, lauluntutkija Anne Tarvainen Tampereen yliopistosta.


Vastaukset käsitellään nimettöminä. Varaa aikaa vastaamiseen noin 20 minuuttia.

Vastaamaan pääset täällä: https://bit.ly/2X5NgeT


Kiitos!

FT, LAULUNTUTKIJA & KOULUTTAJA

© 2021 Anne Tarvainen