Keho, ääni ja hyvinvointi

 

Kehoa, mieltä ja hermostoa voi hoitaa oman äänen ja kehon liikkeen avulla. Itse olen saanut suurimman avun stressiini ja hermoston ylivireisyyteen lempeän, läsnäolevan äänen ja liikkeen myötä. Haluan opettaa näitä kehomielen tasapainottamisen taitoja myös sinulle. 

***

Voicefulness® on kehittämäni menetelmä, jossa oman äänen avulla harjoitetaan läsnäoloa, kehotietoisuutta, rentoutta, vireystason säätelyä ja tunneilmaisua. Tavoitteena on hyväksyvä suhde omaan ääneen ja kehoon. Voicefulness tähtää äänen ja kehon kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Koulutukseen osallistuminen ei vaadi laulutaitoa. Lue lisää sivustolta www.voicefulness.fi.

 

Tuleva koulutus 28.-29.8.2021 klo 10-16 www.kansalaisfoorumi.fi
Tuleva koulutus 30.-31.10.2021 klo 10.00-15.30 www.ppkyo.fi
Tulevan koulutus 27.-28.11.2021 klo 10-16 www.kansalaisfoorumi.fi

 

***

Movingness® on Peter Appelin kehittämä harjoitusmuoto, jossa omaa kehoa aistitaan rauhassa liikkuen ja omaan hengitykseen mukautuen. Harjoitukset rauhoittavat hermostoa ja tuovat kokemusta kehon elävyydestä ja liikkeen vaivattomuudesta. Kouluttauduin Movingness-opettajaksi 2019. Lue lisää menetelmästä sivustolta: www.movingness.com.

 

Tuleva koulutus 4.-5.12.2021 www.kansalaisfoorumi.

 

***

Ajattelemisen, kirjoittamisen ja verkkovälitteisen kohtaamisen työkalut


Ajattelutyössä kuten opettamisessakin on kyse yhteyden ja selkeyden kokemuksen luomisesta. Nykymaailmamme on täynnä informaatiota ja se tuntuu usein hajanaiselta ja kaoottiselta. Informaation ja omien ajatusten hallittu taltiointi, käsittely ja prosessointi uudenlaisiksi kokonaisuuksiksi (artikkelit, esitelmät, koulutukset) on ollut jo vuosikausia oman tutkijan ja kouluttajan työni ytimessä. Näitä taitoja ja niihin liittyviä työkaluja haluan opettaa myös sinulle.

***

Ajattelemisen ja kirjoittamisen työkalut

Miten taltioit sekä omat ideasi, että netistä, kirjoista ja muista lähteistä löytämäsi informaation? Löydätkö tarvittavat tekstiviitteet arkistostasi, kun tulee kirjoittamisen aika? Ovatko käyttämäsi työkalut sellaisia, että ne tukevat työtäsi vai tuntuuko siltä, että ajatukset hajoavat ja niitä on vaikea saada tekstin muotoon? Tässä koulutuksessa esittelen mentelmiä ja ohjelmistoja sekä jaan parhaat vinkkini sujuvaan ajattelemisen ja kirjoittamisen prosessiin. Koulutukseen osallistuminen ei vaadi ohjelmien hankkimista.

 

Tuleva koulutus pe 22.10.2021 klo 10-12.30 www.kansalaisfoorumi.fi.

 

***

Scrivener ajattelemisen ja kirjoittamisen työkaluna

Scrivener on monipuolinen ajattelijan ja kirjoittajan ohjelma, joka mahdollistaa työn kokonaisuuden hahmottamisen vaivattomasti ja toisaalta myös keskittymisen työn eri osiin ilman häiriöitä. Jos kamppailet kirjoittamisen kanssa ja jos koet, että ajatusprosessisi ei ole välttämättä selkeimmästä päästä, tämä ohjelma voi helpottaa työtäsi. Koulutukseen osallistuminen ei vaadi ohjelman hankkimista. Tutustu Scrivener-ohjelmaan sivustolla: https://www.literatureandlatte.com/scrivener/overview.

 

Tuleva koulutus pe 5.11. ja pe 12.11.2021 klo 10-12.30 www.kansalaisfoorumi.fi.

 

***

Hyvin kuuluu! Parempaa äänenlaatua verkkoon

Musiikin, teatterin ja muun äänellisen ilmaisun verkkovälitteisessä kohtaamisessa äänenlaadulla on merkitystä. Myös muu verkkovälitteinen esiintyminen, kouluttaminen ja harrastaminen on miellyttävämpää, kun äänenlaatuun on kiinnitetty huomiota. Hyvällä äänenlaadulla tavoitat kuuntelijasi paremmin ja luot heihin luontevammin aidon yhteyden. Koulutuksessa saat tiedot äänenlaatuun vaikuttavista laitteista ja opit hyödyntämään Zoom- ja Cleanfeed-ohjelmia opetuksessasi.

 

Tuleva koulutus pe 3.9.2021 klo 10-12.30 www.kansalaisfoorumi.fi. 

***

Tulevat koulutukset

Seuraavat koulutukset alkavat syksyllä 2021, seuraa sivustoa www.kansalaisfoorumi.fi.

Oppilaitos, yritys, yhdistys tai yksityinen ryhmä, jos haluat kysyä lisää koulutuksista tai tilata koulutuksen, ota yhteyttä tarvainen.anne@gmail.com / +358 44 577 7074. Teen koulutuksia myös räätälöidysti.

 

FT, LAULUNTUTKIJA & KOULUTTAJA

© 2021 Anne Tarvainen